Sprawdź

co

zobaczysz.

Dostarczamy narzędzie do analiz przestrzennych, pozwalające na dokładną analizę pola widzenia obserwatora w terenie rzeczywistym.

Funkcjonalności

Pojedynczy obserwator

Sprawdź, co zobaczy pojedynczy obserwator.

Planowanie

Planowanie rozmieszczenia wielu obserwatorów.

Analiza terenu

Sprawdź punkt o najlepszej widoczności.

KIM JESTEŚMY

Wdrażamy drony

Akademia UAV jest firmą doradczo szkoleniową. Specjalizuje się we wdrażaniu dronów w organizacji. Dostarczamy sprzęt, szkolimy pilotów i zapewniamy pomoc po wdrożeniu.

wykorzystaj w pełni twoje dane

sprawdź tacticView